Medical Departments

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

Icon

Striving To Cover All Your Medical Needs

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo

2022-10-11T12:08:04+02:00

Zorgtechnologie

Digitaal vaardig in de zorg Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze werken niet alleen met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, maar ook domotica, beeldbellen en andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor. Doelstellingen [...]

2023-02-15T10:58:36+01:00

Integrale Medische Ouderenzorg

Integrale Medische OuderenZorg (IMOZ) Het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) wil duurzame medische ouderenzorg borgen door de zorgvraag slim te verdelen tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO). Beiden kunnen zich dan meer concentreren op hun kerntaken. Hierbij wordt niet gekeken waar de [...]

2022-10-11T12:24:15+02:00

Sociale Benadering Dementie

Sociale Benadering Dementie (SBD); dementiezorg zo thuis mogelijk Het is onze ambitie om vanuit het regionale netwerk te zorgen dat inwoners met dementie langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarvoor richten we ons op het vroegtijdig signaleren van regieverlies, het inzetten van welzijn en slimme [...]

2022-10-11T12:20:02+02:00

Ziekenhuisverplaatste zorg

Naar huis zodra dat kan In 2023 wordt het nieuwe Tergooi ziekenhuis geopend. Dit ziekenhuis heeft minder bedden dan de huidige locaties. Dit vraagt een inspanning om het aantal zogenaamde ‘ligdagen’ in het ziekenhuis te verlagen. Dit doen we door zo snel als het [...]

2022-10-11T12:21:44+02:00

Regionale Flexpool

Ontwikkelingen De arbeidsmarktspanning in het algemeen - maar in onze regio in het bijzonder - gaat sterk stijgen. Deze tekorten zijn zelfs nog groter dan eerder verwacht en treffen vooral de VVT en ziekenhuizen. Wat betreft de beroepsgroepen is er in 2031 vooral een [...]

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam