Ontwikkelingen

De arbeidsmarktspanning in het algemeen – maar in onze regio in het bijzonder – gaat sterk stijgen. Deze tekorten zijn zelfs nog groter dan eerder verwacht en treffen vooral de VVT en ziekenhuizen. Wat betreft de beroepsgroepen is er in 2031 vooral een tekort aan verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4.

Om de toekomstige tekorten het hoofd te bieden, moet dus de arbeidsvraag naar beneden en/of het personeelsaanbod omhoog. Je kunt denken aan de volgende speerpunten in dit thema:

  • Regionaal PNIL

  • Regionale flexpool -> capaciteit spreiden, regionale fte

  • Contracten huidige medewerkers opplussen

  • Regionaal capaciteitsplan (zorg) medewerkers

De personeelstekorten in de regio Gooi en Vechtstreek zijn op dit moment goed voelbaar, met name op het gebied van verpleegkundigen en verzorgenden. Uit de arbeidsmarkt monitor van Utrechtzorg van 7 maart 2022 blijkt het volgende beeld:

In de drie arbeidsmarktregio’s van Utrechtzorg – Amersfoort-Eemland, Gooi & Vechtstreek en Utrecht en omgeving – verwacht men in 2031 een tekort van 13.900 medewerkers. Dit zorgwekkende aantal is nóg hoger dan het verwachte aantal van 6000 medewerkers dat in 2020 werd voorspeld voor het jaar 2030. Het toekomstige tekort is dus meer dan verdubbeld. Ingezoomd op de regio’s komen Gooi & Vechtstreek en Amersfoort-Eemland respectievelijk 2300 en 2500 medewerkers te kort in 2030. Uit deze prognoses wordt pijnlijk duidelijk dat door de huidige en verwachte personeelstekorten de kwaliteit van zorg onmiskenbaar onder druk staat. Doorgaan op (grotendeels) dezelfde voet is daarbij geen optie meer.

Anders werken, opleiden en organiseren is alleen mogelijk wanneer organisaties de handen ineenslaan, elkaar vertrouwen, en bereid zijn eventuele risico’s met elkaar te dragen.

(bron: https://utrechtzorg.net/diensten/arbeidsmarktinformatie)

De belangrijkste oorzaak van het tekort is dat de arbeidsvraag (hoeveel medewerkers zijn er nodig) in de regio sterker stijgt dan het personeelsaanbod (aantal medewerkers en werkzoekenden). In percentages uitgedrukt: de arbeidsvraag in de regio Utrechtzorg (de drie arbeidsmarktregio’s gecombineerd) stijgt tussen 2021 en 2031 met 19%, terwijl het personeelsaanbod maar met 12% stijgt. De cijfers van de regio Utrechtzorg zullen hier de komende jaren ver bovenuit stijgen: in 2025 zullen er naar verwachting in de regio Utrechtzorg bijna 600 openstaande vacatures per 100 werkzoekenden zijn. De verwachting is daarnaast dat er in 2031 maar liefst 1400 vacatures per 100 werkzoekenden zullen zijn

Alle data en verdere achtergrondinformatie zijn te vinden op https://www.prognosemodelzw.nl

Meer weten over de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt? Kijk dan op het dashboard Arbeidsmarktinbeeld en https://utrechtzorg.net/diensten/arbeidsmarktinformatie

De cijfers liegen er niet om. De arbeidsmarktspanning gaat sterk stijgen. Deze tekorten zijn zelfs nog groter dan eerder verwacht en treffen vooral de VVT en ziekenhuizen. Wat betreft de beroepsgroepen is er in 2031 vooral een tekort aan verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4. Om de toekomstige tekorten het hoofd te bieden, moet dus de arbeidsvraag naar beneden en/of het personeelsaanbod omhoog.

Hoewel sommige ontwikkelingen moeilijk of niet te beïnvloeden zijn, zoals de vergrijzing, zijn andere indicatoren zoals de deeltijdfactor en het ziekteverzuim dat wel degelijk. Aan de kant van het personeelsaanbod is het belangrijk dat de sector zich profileert als een aantrekkelijk werkomgeving. De potentiële medewerkers die echt vanuit bevlogenheid de sector in willen gaan, zijn waarschijnlijk nu al aan boord. Het potentieel ligt daarom vooral in mensen die misschien niet direct bevlogen zijn voor zorg en welzijn, maar wel overtuigd kunnen worden door aantrekkelijke en zinvolle werkomgeving, met voldoende inspraak, autonomie, en ontwikkelmogelijkheden. Het kunnen aanpassen van de werkomgeving voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt is daarbij aanbevolen, om nog meer onbenut potentieel in te kunnen zetten.

Inmiddels is er een scenario-editor gelanceerd. Hiermee kunnen onderzoekers met het model andere scenario’s doorrekenen: wat zou er bijvoorbeeld gebeuren met de regionale tekorten in 2031 als de deeltijdfactor 1,5 uur omhooggaat, of het ziekteverzuim met 1% omlaag gaat in de komende jaren?

TEAM

volgt

E  –
T  –

MEER INFO

NIEUWSBRIEVEN