Sociale Benadering Dementie (SBD)

Dementiezorg; zo thuis mogeijk

Sociale Benadering Dementie2022-10-11T12:24:15+02:00

Sociale Benadering Dementie (SBD); dementiezorg zo thuis mogelijk

Het is onze ambitie om vanuit het regionale netwerk te zorgen dat inwoners met dementie langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarvoor richten we ons op het vroegtijdig signaleren van regieverlies, het inzetten van welzijn en slimme hulpmiddelen en we ondersteunen met (geïndiceerde) zorg waar dat echt nodig is. We doen dit samen met alle netwerkpartners uit de regio. Het werken vanuit het gedachtegoed SBD draag bij aan betere zorg, meer zorg en latere opname in het verpleeghuis.

De projecten/aanpak binnen dit thema dragen bij aan:

 • Een betere kwaliteit van leven:

  • Door aan te sluiten op de leefwereld en de behoeftes van inwoners met dementie en hun naasten/mantelzorgers.
 • Een vergroting van ondersteunings- en zorg capaciteit:

  • Door meer bekwame ondersteuners uit het sociaal netwerk van de inwoner zoals naasten, buren, mantelzorgers en vrijwilligers in te zetten.
 • Lagere kosten per inwoner met dementie:

  • Door bij ondersteuningsvragen van inwoners eerst te kijken naar wat er vanuit het vrijwillige aanbod en met technologie opgelost kan worden en alleen waar het echt nodig is zwaardere (geïndiceerde) zorg in te zetten. Lichte ondersteuning waar dat kan; zwaarder waar nodig.
 • Soepele overdracht van informatie m.b.t. de ondersteuningsvragen zonder de inwoner/cliënt extra te belasten:

  • Door één coördinator per inwoner met dementie en een goede samenwerking tussen de welzijns- en zorgorganisaties in de regio.

SBD en passende ondersteuning wat verstaan we daaronder?

Passende ondersteuning is de ondersteuning die nodig is, die waarde toevoegt en bijdraagt aan kwaliteit van leven, en die aansluit bij behoeften en omstandigheden van de individuele inwoner. De keuze voor SBD komt voort uit de toegevoegde waarde die daarmee voor inwoners gerealiseerd kan worden vanuit het gedachtegoed van Anne Mei The, in Amsterdam via “social trials” toegepast en door PwC op effecten onderzocht (zie https://tao-of-care.nl/ )

SBD richt zich op het samenspel tussen de ziekte (het medisch domein), hoe betrokkenen omgaan met de veranderingen (psychologisch domein) en de reacties van de omgeving hierop (het sociaal domein). Het uitgangspunt is de leefwereld van de persoon met dementie en zijn/haar naasten. Dit vraagt om tijdige én goede ondersteuning waarbij het mogelijk is om de zorg en medische begeleiding af te bouwen of later in te zetten. Tijdig vraagt om andere inzet van het netwerk waarbij welzijn/informele zorg en zorg hand in hand gaan:

 • Verbinding en samenwerking tussen formele- en informele zorg en welzijn
 • Netwerkzorg bieden
 • Mantelzorgers ontlasten
 • Zelfredzaamheid ondersteunen
 • Vroegsignalering en oppakken ‘niet-pluis gevoel’
 • Samenwerken in het netwerk rondom klantbeloften als kwaliteitsmethodiek
 • Afspraken over signaleren en ‘naadloos’ opschalen van zorg
 • Afspraken over casemanagement/ coördinatie

TEAM

Christa Ooms, projectleider

E  c.ooms@vivium.nl
T  06 58 759 395

Anneke Kooij, deelprojectleider

E  anneke.kooij@vivium.nl
T  06 42 609 272

MEER INFO

nog in te vullen

NIEUWSBRIEVEN

Ga naar de bovenkant