Regionale Zorgacademie

Inrichting en organisatie van een gezamenlijke praktijkgestuurde leerfunctie

Regionale Zorgacademie2022-10-11T12:17:17+02:00

Regionale Zorgacademie Gooi – Vechtstreek – Almere

Tien VVT zorginstellingen in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere geven in regionaal verband vorm en inhoud aan de inrichting en organisatie van een gezamenlijke praktijk gestuurde leerfunctie. De Regionale Zorgacademie Gooi-Vechtstreek-Almere (RZA-GVA) is gericht op welzijn-, zorgkundige en verpleegkundige functies en beroepen in de regionale Ouderenzorg.

Doelstellingen programma:

 • Het op peil houden van het arbeidspotentieel in de regio door regionale opleidingsplekken te bieden voor verkort en flexibel opleiden in de praktijk

 • Leerwerkplekken bieden voor zij-instromers die vanaf dag 1 in dienst komen en worden opgeleid voor het diploma Verzorgende IG.

Aanvulling op bestaande opleidingsactiviteiten

De zorgorganisaties werken samen vanuit een gezamenlijke vastgestelde leervisie. Hierin staat een praktijk gestuurde leeraanpak centraal (werkplekleren). Het doel is te ondersteunen bij het al dan niet versneld blijven opleiden van zorgprofessionals vanuit een praktijk gestuurde leerbenadering.

Loopbaan in de regio

Op 1 maart 2022 zijn de eerste zij-instromers gestart met de verkorte opleiding Verzorgende IG. Hiermee beginnen ze niet alleen hun baan, maar ook hun loopbaan in de ouderenzorg. Nu leidt het leer- en loopbaantraject hen op tot een baan op niveau 3. In 2023 zal het aanbod verder worden uitgebreid naar andere niveaus en komt de mogelijkheid om certificaten te behalen.
Tijdens de opleiding lopen de kandidaten stage bij een andere ouderenzorgorganisatie in de regio. De RZA werkt met modules, die straks ook open staan voor bestaande medewerkers die zich verder willen ontwikkelen en hun kennis willen verdiepen.

Maatwerk begeleiding kenmerk van de RZA

Een speciale begeleidingsschil is ingericht om de opleidingskandidaat te begeleiden met situationeel coachen, waarbij de begeleiding vooral vraaggericht is vanuit de kandidaat.

Doelgroepen

De leerroute is op dit moment gericht op zij-instromers, doorstromers en carrièreswitchers met ambitieniveau 3 of hoger. De doelgroep zal de komende tijd verder worden uitgebreid.

Kenmerken praktijkleerroute RZA-GVA

 • Modulair opgezet onderwijs met flexibele leeronderdelen, naar wens aan te passen. Het draagt bij aan een snelle inzetbaarheid van de deelnemers.
 • De opleiding wordt betaald door de zorgorganisatie.
 • De opleidingskandidaat heeft vanaf dag 1 een arbeidscontract met volwaardig salaris (geen leerling-salaris).
 • Een praktijkleerprogramma vanuit zelfregie en zelfleren met veel zelfbegeleiding vanuit de deelnemers. Hierdoor is er minder begeleiding nodig vanuit de zorgorganisatie.
 • Op maat leren, eigen tempo kunnen bepalen, keuzemodules en tussenfases via leerlijnen.
 • Start van de opleiding op elk moment van het jaar, naar behoefte van de zorgorganisaties.
 • Niet alleen opleiden tot een zorgfunctie maar opleiden met loopbaanperspectief en baanzekerheid.
 • Opleidingsroutes en regionale uitwisseling tussen deelnemende zorgorganisaties.
 • De menselijke factor staat centraal. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan veerkracht en weerbaarheid in modules menskracht.
 • De leerroute is een mix van online en fysiek oefenen, theorie, leren en praktiseren.

Pluspunten zorgorganisaties

 • Betere match tussen doelgroep(en) en leeraanbod.
 • Hogere en snellere inzetbaarheid van medewerkers in opleiding in de praktijk (duur 1,5 jaar i.p.v. 3 jaar).
 • Minder dan 10% uitval (nu kan dat oplopen tussen de 30-50%).
 • Grotere kans op behoud van de kandidaat voor de regio omdat er direct al bij de start perspectief is op een loopbaan in de regio en de kandidaat maatwerk-begeleiding krijgt.
 • Opleiding vindt volledig in de praktijk plaats. Hierdoor een lager verlet op opleidingskosten.

Onderwijspartners

De RZA werkt samen met vijf onderwijspartners: MBO Utrecht, ROC Amsterdam, ROC Flevoland, Oppstap en NCOI. Het uniforme leer- en loopbaanplan wordt door alle onderwijspartners gehanteerd en leidt tot een officieel landelijk erkend MBO-diploma.

Servicepunt

Het hart van de RZA is het servicepunt. Daar worden alle praktische zaken geregeld zoals de planning en het beantwoorden van vragen. Het servicepunt is bereikbaar via Femke Bout: 06 34 798 718 en f.bout@vivium.nl. 

BAANSPRONG

De website Baansprong (https://gva.baansprong.nl/) is het uithangbord van de RZA. Via deze website kunnen geïnteresseerde zij-instromers zich oriënteren en aanmelden voor een leer-werkplek in onze regio. Wekelijks zijn er online meet & greets. Hier maken de kandidaten kennis met de recruiter die hen informeert over de opleiding, het werk en het selectietraject.

TEAM

Maartje van Driel, coördinator Regionale Zorgacademie

E  m.vandriel@vivium.nl
T  06 – 19 652 873

SERVICEPUNT RZA

Voor praktische zaken, vragen, planning etc.

E  f.bout@vivium.nl
T  06 – 34 798 718

MEER INFO

Website Baansprong: https://gva.baansprong.nl

NIEUWSBRIEVEN

Ga naar de bovenkant