Naar huis zodra dat kan

In 2023 wordt het nieuwe Tergooi ziekenhuis geopend. Dit ziekenhuis heeft minder bedden dan de huidige locaties. Dit vraagt een inspanning om het aantal zogenaamde ‘ligdagen’ in het ziekenhuis te verlagen. Dit doen we door zo snel als het medisch kan een cliënt te verplaatsen naar huis met de ondersteuning die nodig is.

Je kunt denken aan de volgende speerpunten in dit thema:

  • Snelle(re) uitstroom patiënten door bijvoorbeeld de inzet van het Technisch Thuiszorg Verpleegkundig team

  • Instroom naar de VVT verlagen door (preventieve) ondersteuning thuis, bijvoorbeeld door welzijn of slimme technologie

  • Mogelijkheden overbrugging/tijdelijk verblijf goed vindbaar maken

  • Voorkomen van (Spoed)Opname vanuit VVT

  • Vervangen contacten in Medische Specialistische Zorg

TEAM

nog in te vullen

E  –
T  –

MEER INFO

nog in te vullen

NIEUWSBRIEVEN

nog in te vullen