Over RegioKompas

Wie zijn we?

10 zorgorganisaties in de regio GVA

De zorgorganisaties die verpleging, verzorging, thuiszorg en welzijn leveren (VVT-sector) in Gooi, Vechtstreek en Almere werken samen om de ambities van de opgestelde zorgvisie met een concreet programma waar te maken. In de regionale zorgvisie (geschreven op verzoek van het ministerie van VWS en in opdracht van Zorgkantoor Zilveren Kruis ‘t Gooi) worden de kansen en mogelijkheden geschetst voor goede, duurzame zorg voor ouderen en kwetsbaren.

Deelnemende zorgorganisaties zijn:

  • HilverZorg

  • Vivium Zorggroep

  • Inovum

  • Amaris Zorggroep

  • King Arthur Groep

  • Zorggroep Almere

  • De Oude Pastorie

  • Nusantara

  • LZorg

  • Rosa Spier Huis

Maatschappelijke opgave

Wij geloven erin dat we met elkaar iets kunnen laten zien. Dat we samen de continuïteit van goede zorg kunnen waarborgen.  Wij zien dit als onze maatschappelijke opgave. Wij zorgen ervoor dat wij kwalitatief goede zorg blijven bieden en dat mensen die zorg nodig hebben deze ook krijgen. Wij streven daarbij naar zorg op maat. Niet meer doen dan nodig, maar zeker ook niet minder. In een continue dialoog met cliënten en hun naasten.