Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ)

Integrale Medische Ouderenzorg2023-02-15T10:58:36+01:00

Integrale Medische OuderenZorg (IMOZ)

Het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) wil duurzame medische ouderenzorg borgen door de zorgvraag slim te verdelen tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO). Beiden kunnen zich dan meer concentreren op hun kerntaken. Hierbij wordt niet gekeken waar de ouderen verblijven. Het maakt de noodzaak tot verdere ontschotting zichtbaar en de transitie naar ketenzorg noodzakelijk. Dit vraagt om andere samenwerking tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT-instellingen. Het stepped care model en het convenant waarin deze samenwerking in de regio is opgenomen, bieden hiervoor goede gemeenschappelijke uitgangspunten. Het gaat om het optimaal inzetten van de beschikbare capaciteit bij een stijgende zorgvraag.

Opgave van IMOZ

Nederland vergrijst meer en meer. Daar bovenop komt de toenemende schaarste aan huisartsen en SO’s. Door trends en ontwikkelingen zoals het zo lang mogelijk thuis blijven wonen en het bieden van ‘de juiste zorg op de juiste plek’, groeit het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag. De SO wordt steeds meer ingezet in de eerste lijn en bij kleinschalige zorgorganisaties. Hier zijn de financiële structuren echter maar tot op zekere hoogte op ingericht; het tarief dekt de inzet niet. Het huidig financieringssysteem vergoedt vooral curatieve activiteiten en is (nog) niet gericht op preventieve activiteiten ten behoeve van de kwaliteit van leven. En juist dat is belangrijk in de ouderenzorg.

Doelstellingen programma

  • Samenwerking specialist ZH-SO-HA

  • Taakzuiverheid-> inzet andere paramedici

  • Stepped care

  • Instrumenten zoals zorgpaden, technologie en regionale triage

TEAM

Ellen van Ginkel, regisseur

E  e.vanginkel@vivium.nl
T  06 52 172 793

Kayla Ho, projectleider

E  k.ho@vivium.nl
T  06 58 905 031

IMOZ IN EEN NOTENDOP

MEER INFO

Informatie en achtergronden over het thema SO-GVA

NIEUWSBRIEVEN

Ga naar de bovenkant