Vivium Services en Vivium websites

Als u gebruik maakt van Vivium Services of de Vivium websites bezoekt worden er gegevens verwerkt. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. 

Wat en Waarom

Bij het bezoeken van de Vivium websites en het aanmelden voor een van de diensten van Vivium Services vragen we u om een beperkt aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken als u bijvoorbeeld cliënt bij ons bent.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die  hier worden beschreven tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  

De gegevens die we verwerken voor de serviceverlening bewaren we zolang die nodig zijn om deze service te kunnen leveren. Gegevens voor facturering van een service bewaart Vivium Services gedurende de wettelijke verplichte termijn van 7 jaar na facturering.

Meer informatie over het verwerken van uw gegevens vind u bij ons Cookiebeleid. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie van belang zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Uitzondering is informatie zoals facturering gegevens. Dit zijn gegevens met een wettelijke bewaartermijn.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie daarvoor de vermelde contactgegevens. 

Aanpassen of uitschrijven van de nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld anders dan de door u uitgekozen dienstverlener en webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.